Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. Ez az online áruház adatvédelmi irányelve informatív, ami azt jelenti, hogy nem jelent kötelezettségeket a Szolgáltatások Felhasználói vagy az Online Áruház ügyfelei számára.

1.2. Az online áruházon keresztül összegyűjtött személyes adatok kezelője Klaudia Wcisło, aki Klaudia Wcisło Moi Mili néven vállalkozást vezet, amelyet a Lengyel Köztársaság Központi Nyilvántartásába és gazdasági tevékenységre vonatkozó információihoz vezet a gazdasági illetékes miniszter, és amelynek a vállalkozás székhelye és szállítási címe van: ul. Gizów 3/41 01-249 Varsó, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-mail cím: moimili.info@gmail.com- a továbbiakban: adminisztrátor, és ugyanakkor az Online áruház szolgáltatója és az eladó.

1.3. A Szolgáltató Címzettje és az Ügyfél személyes adatait az 29. augusztus 1997-i személyes adatok védelméről szóló törvénynek (1997. évi törvény, 133. szám, 883. tétel, módosítva) (a továbbiakban: a személyes adatok védelméről szóló törvény) és a szolgáltatások nyújtása elektronikus úton, 18. július 2002-án (Laws of 2002, 144. szám, 1204. tétel, módosítva).

1.4. Az adminisztrátor különös figyelmet fordít az érintettek érdekeinek védelmére, és különösen gondoskodik arról, hogy az általa összegyűjtött adatokat a törvényekkel összhangban dolgozzák fel; meghatározott, legitim célokra gyűjtik, és nem vehetik alá az e célokkal összeegyeztethetetlen további feldolgozásnak; ténylegesen helyes és megfelelő ahhoz a célhoz, amelyre feldolgozásukra kerülnek, és olyan formában tárolják, amely lehetővé teszi az érintett személyek azonosítását, legfeljebb a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges.

1.5. A webhelyen megjelenő és nagybetűvel kezdődő szavakat, kifejezéseket és rövidítéseket (pl. Eladó, online áruház, elektronikus szolgáltatás) az online áruház weboldalán elérhető online áruház-előírásokban szereplő meghatározásuknak megfelelően kell értelmezni.

2. AZ ADATOK GYŰJTEMÉNYEK ÉS HATÁLYA, AZ ADATOK BEVEZETŐI

2.1. Minden alkalommal, amikor a Rendszergazda kezeli az adatok célját, terjedelmét és címzettjeit, a Szolgáltatás felhasználója vagy az Ügyfél által az Online Áruházban végrehajtott tevékenységek eredményei. Például, ha az Ügyfél a Megrendelés benyújtásakor a futár helyett személyes gyűjtést választ, akkor személyes adatait az értékesítési megállapodás megkötése és végrehajtása céljából dolgozzák fel, de a Rendszergazda kérésére a továbbítandó fuvarozó számára már nem áll rendelkezésre.

2.2. A Szolgáltató Címzettjeinek vagy Ügyfeleinek személyes adatainak az adminisztrátor által történő gyűjtésének lehetséges céljai:
a) Értékesítési szerződés vagy elektronikus szolgáltatások (például Számla) nyújtására vonatkozó szerződés megkötése és végrehajtása.
b) Az adminisztrátor saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje.
c) Az online áruház vásárlóinak személyes adatainak lehetséges címzettjei:
- Abban az esetben, ha az Ügyfél az Online Áruházat postai úton vagy futárszolgálattal használja, az adminisztrátor kérésére az adminisztrátor az Ügyfél összegyűjtött személyes adatait a kiválasztott fuvarozónak vagy a szállítást végrehajtó közvetítőnek továbbítja.
- Olyan ügyfél esetén, aki az online áruházot elektronikus fizetési módszerrel vagy fizetési kártyával használja, az adminisztrátor az Ügyfél személyes adatait összegyűjti a kiválasztott szervezet számára, amely a fenti fizetéseket az Online áruházban kiszolgálja.

2.3. Az adminisztrátor az Online Áruház használatával feldolgozhatja a Szolgáltatás címzettjeinek vagy az ügyfeleknek a következő személyes adatait: név és vezetéknév; e-mail cím; telefonszám; kézbesítési cím (utca, házszám, lakás száma, irányítószám, város, ország), lakóhely / üzleti cím / regisztrált cím (ha eltér a szállítási címtől). Szolgáltatási címzettek vagy nem fogyasztó ügyfelek esetén az adminisztrátor ezen felül feldolgozhatja a szolgáltatás igénybevevője vagy az ügyfél cégnevét és adószámát (NIP).

2.4. A fenti pontban említett személyes adatok megadására szükség lehet az értékesítési szerződés vagy az online áruházban elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és végrehajtásához. Minden alkalommal a szerződés megkötéséhez szükséges adatok körét korábban meghatározzuk az Online Áruház webhelyén és az Online Áruház Szabályzatban.

3. KÓKOK ÉS MŰKÖDÉSI ADATOK

3.1. A sütik kis szöveges információk szöveges fájlok formájában, amelyeket a szerver küld és tárol az online áruház webhelyét látogató személy oldalán (például egy számítógép merevlemezén, laptopján vagy az okostelefon memóriakártyáján - attól függően, hogy melyik készüléket használja) online áruházunk látogatása). Részletes információk a sütikről, valamint a létrehozásuk történetéről többek között megtalálhatók itt van: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Az Adminisztrátor a cookie-kban tárolt adatokat feldolgozhatja, ha a felhasználók az online áruházat a következő célokra használják:
a) azonosítja a Szolgáltatást használókat, akik be vannak jelentkezve az Online áruházba, és megmutatja, hogy be vannak jelentkezve;
b) Emlékezzünk a Kosárba megrendeléshez hozzáadott termékekre;
c) a kitöltött megrendelőlapok, felmérések vagy az online áruházba történő bejelentkezés adatainak emlékezése;
d) az online áruház webhelyének tartalmát a Szolgáltató igénybe vevőjének egyedi preferenciáira (például a színekre, betűméretre, oldalrendezésre vonatkoztatva) adaptálva, és az online áruház oldalai használatának optimalizálását;
e) névtelen statisztikák vezetése az online áruház webhelyének használatáról.
f) alapértelmezés szerint a piacon elérhető legtöbb böngésző alapértelmezés szerint elfogadja a sütik mentését. Mindenki meg tudja határozni a sütik használatának feltételeit a saját böngészője beállításaival. Ez azt jelenti, hogy például korlátozhatja (például ideiglenesen) vagy teljesen letilthatja a sütik mentésének lehetőségét - az utóbbi esetben ez azonban befolyásolhatja az Online Áruház egyes funkcióit (például a Megrendelőlapon keresztül lehetetlen lehet átmenni a Megrendelési utat a Megrendelőlapon keresztül). mert nem emlékszik a kosárban található termékekre a Megrendelés következő lépései során).

3.3. A cookie-k körében a böngésző beállításai fontosak a cookie-k internetes áruházunk általi használatához való hozzájárulás szempontjából - a törvénynek megfelelően az ilyen hozzájárulás a webböngésző beállításain keresztül is kifejezhető. Ilyen hozzájárulás hiányában a cookie-k területén az internetböngésző beállításait ennek megfelelően módosítani kell.

3.4 A sütik beállításainak megváltoztatásával és azok eltávolításával kapcsolatos részletes információk a legnépszerűbb böngészőkben a webböngésző súgójában találhatók.

3.5 Az adminisztrátor az online áruház használatához kapcsolódó anonim működési adatokat (IP-cím, domain) dolgozza fel az online áruház adminisztrációjához hasznos statisztikák előállítása céljából. Ezek az adatok összesített és névtelen, azaz nem tartalmaznak olyan szolgáltatásokat, amelyek azonosítják az online áruház látogatóit. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adják át.

4. AZ ADATKEZELÉS INDOKAI

4.1. A személyes adatok szolgáltatása a szolgáltatás igénybevevője vagy az ügyfél által önkéntesen történik, de az online áruház weboldalán feltüntetett személyes adatok, valamint az online áruház szabályzatainak a megadása, amelyek szükségesek az értékesítési szerződés vagy az elektronikus szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, a szerződés megkötésének képtelenségét eredményezi.

4. 2. A Szolgáltató Címzettje vagy az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásának alapja a szerződés teljesítésének szükségessége, amelynek a felet képviseli, vagy annak kérésére intézkedés a megkötése előtt. A Rendszergazda saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje céljából történő adatfeldolgozás esetén az ilyen feldolgozás alapja: (1) a szolgáltatás igénybevevője vagy az ügyfél előzetes hozzájárulása vagy (2) az adminisztrátor által követett jogilag indokolt célok teljesítése (a személyes adatok védelméről szóló törvény 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban) a Rendszergazda saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje jogszerű célnak minősül).

5. AZ ELLENŐRZÉS JOGA, AZ ADATOK TARTALOMÁHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSE ÉS EZEKNEK
FEJLESZTÉS

5.1. A Szolgáltató vagy az Ügyfél jogosult hozzáférni személyes adataihoz és helyesbíteni őket.

5.2. Mindenkinek joga van ellenőrizni a Rendszergazda adatkészletében lévő, rájuk vonatkozó adatok feldolgozását, és különösen a következők jogaira: kérheti a személyes adatok kiegészítését, frissítését, helyesbítését, feldolgozásuk ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy eltávolítását, ha hiányosak, elavultak, hamisak, vagy a törvény megsértésével gyűjtöttek be, vagy már nincs szükségük annak a célnak a teljesítésére, amelyre azokat összegyűjtötték.

5.3. Ha az Ügyfél vagy az Ügyfél hozzájárul az adatkezeléshez a Rendszergazda saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje céljából, az engedélyt bármikor vissza lehet vonni.

5.4. Ha az adminisztrátor a Szolgáltató vagy az Ügyfél adatait a Rendszergazda saját termékeinek vagy szolgáltatásainak közvetlen marketingje céljából kívánja feldolgozni vagy feldolgozni, akkor az érintett jogosult (1) írásbeli, motivált kérelmet benyújtani adatainak feldolgozásának megszüntetésére sajátos helyzete miatt vagy (2) tiltakozhat az adatok feldolgozása ellen.

5.5. A fent említett jogok gyakorlása érdekében kapcsolatba léphet az adminisztrátorral, írásbeli vagy e-mailben küldött megfelelő üzenetet küldve az adminisztrátor címére, amelyet a jelen adatvédelmi politika elején jeleztek.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Az online áruház linkeket tartalmazhat más webhelyekre. A rendszergazda sürgeti, hogy miután váltott más webhelyekre, olvassa el az ott meghatározott adatvédelmi irányelveket. Ez az adatvédelmi politika csak erre az online áruházra vonatkozik.

6.2. Az adminisztrátor technikai és szervezeti intézkedéseket hajt végre a kezelt személyes adatok védelmével, amely megfelel a védett adatfajtáknak és kategóriáknak, különös tekintettel az adatok védelmére jogosulatlan személyek számára történő hozzáférhetővé tétel, a jogosulatlan személy általi eltávolítás, az alkalmazandó törvényeket megsértő adatkezelés és a változás, elvesztés, károsodás vagy megsemmisítés ellen.

6.3. Az adminisztrátor a következő technikai intézkedéseket hozza az illetéktelen személyek által elektronikus úton küldött személyes adatok megszerzésének és módosításának megakadályozása érdekében:
a) Az adatkészlet jogosulatlan hozzáférés elleni védelme.
b) Hozzáférés a Fiókhoz csak az egyedi bejelentkezés és jelszó megadása után.